27/10/2021

financial-pro.ru

Новости инвестиций и финансов

Облигации — ЗАО МФК «Алма Кредит»

Купить акции и облигации в бишкеке

СУПЕР ФЕРМЕР

СУПЕР ФЕРМЕР

«Алма Кредит» МФК ЖАК Сизге айыл чарба иштеринин бардык спектрына кредиттерди сунуштайт: айыл чарба техникаларын сатып алуу, жеке көмөкчү чарбаны өнүктүрүү, талаачылыкка, өсүмдүк өстүрүүчүлүккө жана багбанчылыкка фермердик кредиттер, малчылыкка кредиттер –малды багуу жана көбөйтүү (ири мүйүздүү, майда мал) жана башкаларга.

«КӨКСӨГӨН ТИЛЕК»

«КӨКСӨГӨН ТИЛЕК»

Мобилдик телефондорду, ноутбуктарды, планшеттерди, бүтүрүү кечесине жаңы кийимди, Жаңы жылга ата-энелерге белек сатып алууга керектөө кредиттери – Сизге керек болгон буюмдар, ал эми аларды сатып алууга акча топтоого убакыт аз, аларды кредитке сатып алууга болот.

«ЖАШОО ЖАКШЫ!»

«ЖАШОО ЖАКШЫ!»

«Алма Кредит» МФК ЖАК Сиз төмөндөгүлөрдү ишке ашыра ала турган кредиттерди сунуштайт: ар кандай майрамдык иш-чараларды өткөрүү – чакан туулган күндөн тартып шаңдуу үйлөнүү үлпөтү жана маараке жана башка салттуу жана үй-бүлөлүк майрамдарга чейин, туристтик сапарга, Кыргызстандын ичинде же чет өлкөдө саякаттоого төлөө, чет өлкөлөрдөгү курорттордо дарылоо курсун алуу, кымыз менен дарылоого баруу, Сизге кызыктуу болгон эс алууга акча алуу.

«ОКУГАН - ЖАРЫК»

«ОКУГАН — ЖАРЫК»

«Алма Кредит» МФК ЖАК билим алууга кредитти сунуштайт, ал Сизге Кыргызстанда же чет өлкөдө – Россияда, Европада, АКШда жогорку же орто техникалык билим алууга жардам берет.

«ТӨРТ ДӨҢГӨЛӨК»

«ТӨРТ ДӨҢГӨЛӨК»

«Алма Кредит» МФК ЖАК Сизге кредитке авто сатып алууну, ошондой эле төмөндөгүдөй муктаждыктарга жетпеген каражаттарды алууну сунуштайт: автомобилдин кошумча бөлүктөрүн сатып алуу, кышкы резинаны сатып алуу, кредитке автомобиль сатып алуу, автомобилди оңдоо, авто чиркегич сатып алуу жана башкалар.

«МЕНИН ҮЙҮМ»

«МЕНИН ҮЙҮМ»

Сиздин үй ыңгайлуу жана жайлуу болушу үчүн, «Алма Кредит» МФК ЖАК Сиздин үч үчүн кредиттерди сунуштайт: турак жай сатып алуу, кеңейтүү жана оңдоо, кышкы суукка карата жылуулоо, жылытуу приборлорун, суу жылыткычтарды сатып алуу, тиричилик техникасы жана электр техникасы, эмерек сатып алуу жана башка Сиздин жашоону жаркын, ал эми үйүңүздү – жайлуу кыла турган башка буюмдар.

 • СУПЕР ФЕРМЕР
 • «КӨКСӨГӨН ТИЛЕК»
 • «ЖАШОО ЖАКШЫ!»
 • «ОКУГАН — ЖАРЫК»
 • «ТӨРТ ДӨҢГӨЛӨК»
 • «МЕНИН ҮЙҮМ»

Жаңылыктар

«АЛМА КРЕДИТ» МФК СИЗДЕРДИ АЯЛДАРДЫН ЭЛ АРАЛЫК КҮНҮ МЕНЕН КУТТУКТАЙТ!

«АЛМА КРЕДИТ» МФК СИЗДЕРДИ АТА МЕКЕНДИ КОРГООЧУЛАРДЫН КҮНҮ МЕНЕН КУТТУКТАЙТ!

«АЛМА КРЕДИТ» МФКсы СИЗДЕРДИ ЖАҢЫ ЖЫЛЫҢЫЗДАР МЕНЕН КУТТУКТАЙТ!

КР ӨКМӨТҮ 3 АЙЛЫК ЧЕГЕРИЛГЕН ПАЙЫЗДЫ ТӨЛӨӨ ЖӨНҮНДӨ ЧЕЧИМ КАБЫЛ АЛДЫ

«АЛМА КРЕДИТ» МФК (БИШКЕК-ВОСТОЧНЫЙ) ЖАҢЫ ФИЛИАЛЫ ДОРДОЙДО

«БИШКЕК-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» ФИЛИАЛЫНЫН ЖАҢЫ ОФИСИНИН АЧЫЛЫШЫ

АЛАМЕДИН БАЗАРЫНДАГЫ «БИШКЕК-ЗАПАДНЫЙ» ФИЛИАЛЫ 2020-ЖЫЛДЫН 14-НОЯБРЫНАН ТАРТА ИШМЕБИ КҮНДӨРҮ ИШТЕЙ БАШТАЙТ.

«АЛМА КРЕДИТ» МФК КАРДАРЛАРДЫ ТАРЫХ ЖАНА АТА-БАБАЛАРДЫ ЭСКЕРҮҮ КҮНҮ МЕНЕН КУТТУКТАЙТ!

 КАРДАРЛАР ҮЧҮН ЧАКАН АЗЫК-ТҮЛҮК БЕЙИШИ

КАРДАРЛАР ҮЧҮН ЧАКАН АЗЫК-ТҮЛҮК БЕЙИШИ

Наргиза: «Кандай гана кыйынчылык болбосун, менин бизнесим мага жагат»

Наргиза: «Кандай гана кыйынчылык болбосун, менин бизнесим мага жагат»

ШАРШЕНБҮБҮ ЭЖЕ ҮЙ БҮЛӨЛҮК ОЧОКТУН ЖЫЛУУЛУГУ ҮЧҮН

ШАРШЕНБҮБҮ ЭЖЕ ҮЙ БҮЛӨЛҮК ОЧОКТУН ЖЫЛУУЛУГУ ҮЧҮН

ДАНАХАН ИШКЕР АЙЫМ «БИЗДИН БАЛДАР ЭҢ МЫКТЫСЫНА ТАТЫКТУУ»

ДАНАХАН ИШКЕР АЙЫМ «БИЗДИН БАЛДАР ЭҢ МЫКТЫСЫНА ТАТЫКТУУ»

Аялдардын ишкердиги – кубаттуу күч!

Аялдардын ишкердиги – кубаттуу күч!

Автонасыя – маршруттук такси айдоочуларына ийгиликтөө чечим

Автонасыя – маршруттук такси айдоочуларына ийгиликтөө чечим

Жаш ишкердин ордунан чыккан кыялы – жеке тигүү цехин ачуу

Жаш ишкердин ордунан чыккан кыялы – жеке тигүү цехин ачуу

Азык – түлүк дүкөнүнүн ассортиментин көбөйтүү – бизнес-насыя үчүн эң жакшы максат

Азык – түлүк дүкөнүнүн ассортиментин көбөйтүү – бизнес-насыя үчүн эң жакшы максат

Бизнес үчүн насыя: пластикалык идиш сатуу

Бизнес үчүн насыя: пластикалык идиш сатуу

Облигации ЗАО МФК «Алма Кредит» для физических лиц

Тем, кто предпочитает стабильность и точность предварительных подсчетов, облигации могут стать лучшим вариантом инвестирования. Облигации предполагают получение заранее определенного денежного потока в течение достаточно длительного периода времени.

Покупка облигаций подходит Вам, если Вашей целью является сохранение и некоторое увеличение собственных средств. Облигации ЗАО МФК «Алма Кредит» − удобный и надежный способ сохранения Ваших сбережений!

ПРЕИМУЩЕСТВА покупки облигаций «Алма Кредит»

Облигация – это долговая ценная бумага, по которой эмитент (ЗАО МФК «Алма Кредит») — обязуется выплатить инвестору определенную сумму и определенный процент в будущем. При покупке облигации вы размещаете (инвестируете) свои средства в определенную вами компанию под фиксированный процент и на фиксированный срок.
 • Доход стабильный и надёжный. Установленная процентная ставка по не может быть изменена выпускающей компанией самостоятельно, поэтому точно известно, какой размер дохода Вы получите в определенный промежуток времени.
 • Это прекрасная возможность получать более высокую доходность по сравнению с банковским депозитом. Не нужно ждать пока закончится срок вклада, чтобы не потерять проценты. Бывает, что по условиям депозита при досрочном расторжении вкладчик может потерять проценты, в случае с облигациями инвестор получает весь накопленный купонный доход.
 • Физические лица освобождены от уплаты подоходного налога с доходов, получаемых по облигациям ЗАО МФК «Алма Кредит»!
 • Вы всегда сможете продать облигацию по справедливой рыночной цене.
 • Облигации выпускаются номиналом 1000 сомов, поэтому у населения есть все возможности войти во владение ценными бумагами (Низкий порог входа)

Инвестировать в облигации «Алма Кредит» — ЭТО ЛЕГКО!

Просто свяжитесь с нами с интересующими Вас вопросами и мы дадим профессиональную консультацию

Размещение облигаций осуществляется путем открытой продажи физическим лицам и юридическим лицам без ограничения – резидентам и нерезидентам Кыргызской Республики. Операции по размещению, выплате процентного дохода, а также погашению облигаций производятся с предъявления физическими лицами документов, удостоверяющих личность, за исключением случаев, предусмотренных законодательством КР.

Облигации эмитируются в бездокументарной (в виде записей на счетах) форме, учет и хранение реестра облигационеров ведет независимый регистратор ОсОО «Реестродержатель Медина». Выплата дохода по облигациям ежеквартально будет производится андеррайтером ОсОО «Аскоинвест» наличными или путем перечисления на карточный счет или на банковский счет после заполнения формы по выплате процентов по приобретенным облигациям.

По вопросам приобретения облигаций ЗАО МФК «Алма Кредит» Вам необходимо обратиться в офис компании- андеррайтера ОсОО «Аскоинвест» и заключить договор на покупку облигаций по адресу: г.Бишкек ул.Московская, 172 — 1 этаж (справа)

Мы также будем рады ответить на все Ваши вопросы по телефону: 0-550-511-317

Эмитент

ЗАО МФК «Алма Кредит»

Вид деятельности организации

Предоставление услуг микрофинансирования

ФИО руководителя

Ганиева Уулжан Исламкуловна

Адрес

г. Бишкек, ул. Огонбаева 222 (пер. ул. Ибраимова)

Телефон

Вид ценных бумаг

Именные процентные облигации

Объем выпуска

Количество выпущенных ценных бумаг

Номинальная стоимость

Доходность

Выплата процентного дохода

Срок обращения

Максимальная сумма пут-опциона в месяц

10 000 000 (десять миллионов) сомов

Категория листинга

Дата начала размещения

Дата погашения

Аудитор

ЗАО АКФ «Кыргызаудит»

Регистратор

ОсОО «Реестродержатель Медина»

Досрочный возврат средств

Инвесторы могут досрочно погасить облигации и вернуть вложенные средства. Погашение облигаций осуществляется по номинальной стоимости – 1 000 сом.

Эффективная процентная ставка

Расчет дохода по облигациям «Алма Кредит», не облагаемого подоходным налогом и налогом на прибыль

Сумма вложения (сом)

Ежеквартальный доход (сом)

Общий доход за 2 года (сом)

Как купить облигации физическому лицу

Все чаще встречаются заманчивые рекламные предложения, где обещают минимальные риски и высокие доходы от покупки облигаций. Стоит ли обратить внимание на подобную «диковинку» или может все-таки лучше придерживаться консервативного подхода, держа деньги на привычном банковском депозите?

Покупка облигаций является хорошей альтернативой банковским вкладам. В европейских странах инвестиции в ценные бумаги давно признаны надежным способом вложить и приумножить деньги. Доходом становятся регулярные процентные выплаты от организации, выпустившей ценные бумаги. Заработать на них можно порой больше, чем на привычных банковских вкладах, а прибыль зачастую не подлежит налогообложению в виде НДФЛ. Давайте рассмотрим более подробно, что же это такое, а главное – где и как можно купить облигации физическим лицам.

Брокерский счет для покупки ценных бумаг

Что такое облигации?

Облигации – это ценные бумаги в виде долговых обязательств, по которым организация-эмитент, выпустившая их, обязуется в будущем заплатить инвестору установленную сумму и дополнительный процент. Доход владельца облигаций будет складываться из 2-х частей:

 • разницы между номиналом (ценой покупки) и ценой погашения – его еще именуют дисконтным доходом;
 • определенных заранее процентных выплат, которые осуществляются с периодичностью раз в полгода-год – такой доход называют купонным.

Фактически, принцип получения прибыли основан на выплате периодических купонов и возвращении номинальной стоимости ценных бумаг в момент погашения. То есть, в заданный срок владелец возвращает их обратно, получая вложенные деньги плюс процент. Весь период у него на руках есть гарантия – облигация, которую в любой момент, даже не дождавшись срока выкупа, можно продать на вторичном рынке (на бирже или другому инвестору).

Основные понятия

Для упрощения понимания детально рассмотрим дополнительные понятия:

 • Срок погашения – конкретный временной промежуток, который устанавливается сразу и одинаков для всех облигаций выбранной компании. В этот период эмитент пользуется средствами инвесторов. По окончанию срока, на который облигация была выпущена, владельцу возвращают ее номинальную стоимость с купонным доходом.
 • Номинальная стоимость – назначенная во время выпуска цена облигации. Зачастую устанавливается в размере 1000 рублей за штуку. Именно эту сумму держатель получает в момент погашения, независимо от того, за сколько он купил облигацию.
 • Купонный доход – регулярные выплаты владельцам облигаций, которые устанавливаются и производятся эмитентом. Сумма может быть как стабильной, так и плавающей (привязанной к межбанковским ставкам или к инфляции). График выплат обычно определен заранее. Они могут осуществляться ежеквартально, раз в полгода, раз в год или в несколько лет. Для получения средств на дату выплаты купона нужно быть официальным владельцем облигации.

Брокерский счет для покупки ценных бумаг

Кто их выпускает?

Выпускать облигации могут как крупные компании, так и государственные структуры. Их называют эмитентами. Именно у них инвесторы приобретают ценные бумаги. В зависимости от эмитента, облигации классифицируют на 4 вида:

 • Корпоративные. Выпускаются крупными организациями (ООО, ЗАО, ОАО) и юридическими лицами с целью финансирования своей деятельности. Доходность таких бумаг определяется надежностью того, кто их выпускает.
 • Коммерческие. Выпускаются частными компаниями. Распространяются исключительно по закрытой подписке или адресно (на бирже купить их не удастся).
 • Муниципальные. Выпускаются органами местного самоуправления (областными и городскими властями) или отдельными структурами государства. Ими могут быть федеральные органы, которые планируют обеспечить средства для реализации определенных проектов.
 • Государственные – ОФЗ. Выпускаются Министерством финансов Российской Федерации для устранения дефицита бюджета. Остановимся на них подробнее.

Облигации федерального займа

ОФЗ или облигации федерального займа для физических лиц с гарантией от государства. Это ценные бумаги, что выпускаются Минфином с целью получить за них от инвесторов деньги на установленный срок. Являются наименее прибыльными, но и менее рискованными из всех, поскольку гарантируют владельцу возврат вложенных средств. Котируются (обращаются) на Московской Бирже.

Существует отдельный подвид этих ценных бумаг – ОФЗ-Народные, которые распространяются среди обычных граждан. Купить их проще, нежели классические рыночные/биржевые облигации. Как и по другим разновидностям, их держатели на протяжении всего периода действия получают купонный доход по фиксированным ставкам (как правило, раз в полгода). Доходность примерно соответствует ключевой ставке ЦБ РФ. После завершения срока владельцам возвращается первоначальная стоимость каждой ценной бумаги.

ОФЗ характеризуются рядом преимуществ:

 • низкий порог входа – от 1 000 рублей за штуку;
 • прибыль растет на протяжении всего периода владения облигацией;
 • доход не облагается налогом НДФЛ;
 • по истечению срока государство обязуется выкупить эти бумаги;
 • есть возможность сохранения прибыли при продаже до установленной даты погашения;
 • возврат средств гарантирован, что делает ОФЗ одним из самых надежных инструментов капиталовложения;
 • подходят для клиентов, у которых нет опыта биржевой торговли.

Насколько они надежны?

Надежность ценных бумаг подтверждают следующие факторы:

 • Цена меняется постепенно, без резких скачков, что обеспечивает их стабильность.
 • Возврат номинальной стоимости и выплата купонов обычно гарантированы и зафиксированы по срокам, поэтому капиталовложения в облигации признаны высоконадежным видом инвестирования.
 • Для максимальной защиты собственных активов предпочтение следует отдавать так называемым «обеспеченным» облигациям. В случае неплатежеспособности эмитента или прочих непредвиденных обстоятельств, выплаты по ним проводятся с применением заранее разработанных инструментов возврата денег. Для «необеспеченных» не предусмотрены дополнительные механизмы урегулирования конфликтов, вследствие чего есть риск потерять деньги.

Самыми надежными можно считать облигации федерального займа, поскольку они постоянно индексируются и защищены от инфляции. Кроме того, Министерство финансов отличается высокой платежеспособностью, и государство гарантирует клиентам возврат их полной стоимости. По этой же причине уровень надежности ОФЗ выше, чем у банковских депозитов, сохранность которых напрямую зависит от рейтинга учреждения. Однако за безопасность вкладов в надежных банках приходится «расплачиваться» пониженными процентными ставками. К примеру, в крупнейших ВТБ и Сбербанке ставки по депозитам одни из самых низких в данном секторе – около 5%.

Брокерский счет для покупки ценных бумаг

Сколько можно заработать на облигациях?

Уровень прибыли от ценных бумаг определяется сроком их действия – чем более длительный период, тем выше доходность:

 • краткосрочные облигации, предусматривающие погашение через год, приносят от 8 до 20% годовых;
 • среднесрочные, со сроком обращения от 2 до 5 лет, имеют доходность около 30%;
 • долгосрочные являются самыми привлекательными, так как спустя 5-30 лет позволят заработать максимально – более 40% годовых.

Интересно, что облигации, которые в России считаются среднесрочными, в Великобритании будут краткосрочными. В разных странах их делят на виды по-разному:

Одними из самых высокодоходных на данный момент являются облигации с датой погашения в 2021 году, которые считаются среднерисковыми. По ним купонная ставка равна 13,57% годовых. Такую доходность по депозитам не способен предложить ни один банк страны.

Название облигации, эмитент

Доходность в год

Цена за 1 облигацию

Доход от суммы 1 млн.руб. в год

Дата погашения или оферты

Некоторые ценные бумаги могут приносить 15-25%, и даже больше прибыли, но их покупка сопряжена с высокими рисками.

Из низкорисковых государственных облигаций самыми высокодоходными являются ОФЗ-46011-АД со сроком погашения 2025 г., по которым можно получить доход в 10% годовых.

Брокерский счет для покупки ценных бумаг

Выгоды от покупки ценных бумаг

Итак, мы убедились, что инвесторы, которые выбирают облигации, получают ряд выгод:

 • Процентные ставки/доходность выше, нежели средние показатели банковских вкладов.
 • При наступлении даты погашения государство или компания-эмитент в обязательном порядке выкупает облигации, выплачивая текущим владельцам полную стоимость.
 • Держатель (тот, кто купил), за каждую облигацию получает регулярные выплаты в виде процентов от государства или от компании-эмитента, выпустившей ее.
 • Благодаря высокой ликвидности, владелец может в любой момент продать облигацию и все права на нее другому инвестору, по цене, близкой к номинальной.
 • Отсутствие серьезных финансовых потерь – даже при досрочной продаже владелец сохранит накопленную прибыль.
 • Надежность – проверенные эмитенты гарантируют выплату средств. Максимальной надежностью характеризуются гособлигации.

Риски вложения в облигации

Несмотря на все преимущества, не следует забывать о возможных рисках (хотя их гораздо меньше, чем выгод):

 • Незащищенность. В случае кризиса, дефолта или других финансовых проблем с эмитентом, а также вследствие потерь из-за мошеннических действий брокера, ответственность лежит исключительно на инвесторе – покупателе ценных бумаг. В отличие от них, банковские вклады частично страхуются соответствующим агентством, что обеспечивает определенную защиту вкладчикам. С другой стороны – вероятность дефолта в стране гораздо ниже, нежели вероятность банкрота любой банковской организации, а значит, с этой точки зрения надежность ОФЗ выше, чем банковских вкладов.
 • Процентные риски. Когда наблюдается инфляция или меняются средние рыночные ставки по вкладам, цена облигации может падать значительно ниже номинального показателя. Следовательно, продажа ценных бумаг до срока погашения, как и в момент резкого обесценивания валюты инвестирования, будет сопряжена с риском потерять часть вложенных денег.

Наличие рисков предполагает любой инвестиционный инструмент, и облигации не являются исключением. Даже самые надежные способы вложения средств подвержены внешним влияниям:

 • хакерские атаки и сбои программного обеспечения;
 • периодически появляется угроза международных политических конфликтов;
 • в крупных корпорациях всегда существует вероятность банкротства;
 • государство не застраховано от инфляции или дефолта.

Конечно же, при грамотном подходе можно свести к минимуму сопутствующие риски, однако исключить их на 100% нереально. Но приобретая облигации, вероятность сохранить вложенные деньги гораздо выше, чем, к примеру, при покупке акций.

Как купить ОФЗ физическому лицу?

Начать инвестировать в данный вид ценных бумаг может любой гражданин, что достаточно легко. Сделать это можно тремя способами.

Паевой инвестиционный фонд

ПИФ – наиболее простой и безопасный метод. Дает возможность приобрести пай в компании, которая профессионально занимается инвестированием в множество корпоративных и государственных облигаций. Благодаря такой диверсификации финансового портфеля клиент сможет при небольшом капиталовложении свести риски к минимуму. Все заботы возьмет на себя управляющий.

Брокерский счет для покупки ценных бумаг

Индивидуальный инвестиционный счет

ИИС – личный счет клиента, на котором хранятся активы. Открывает частным лицам доступ на фондовый рынок. Для владельцев ИИС государство предоставляет льготы, в числе которых возврат 13% налогов в случае, когда на счету инвестора в течение 3-х лет лежит до 400 000 рублей. Чтобы получить вычет, достаточно предоставить декларацию в налоговую службу.

Брокерский счет

Подразумевает открытие счета через посредника – специальную брокерскую компанию. Для удобства и оперативного доступа к торговым операциям пользователю предоставляется программное обеспечение на ПК. Таким образом инвестор получает доступ к бирже через брокера, который обрабатывает его запросы и выполняет распоряжения, но самостоятельно не имеет права управлять ценными бумагами клиента.

Пошаговая инструкция, как купить облигации физическому лицу

 1. В первую очередь необходимо заключить договор с лицензированным брокером (нужен только паспорт) или самостоятельно зарегистрироваться на бирже. Это даст возможность покупать и продавать облигации в любой момент. Выбирать брокера следует внимательно, доверять средства можно только проверенным компаниям-участникам фондового рынка или банкам, предоставляющим брокерские услуги (Сбербанк, ВТБ, ПСБ, ПочтаБанк). С рейтингом брокеров и торговых платформ можно ознакомиться на сайтах:
 • brokers-rating.ru
 • vc.ru

Кроме того, актуальный список лицензированных брокеров публикуется на сайте Центрального Банка.

 1. Внести деньги на лицевой, брокерский или инвестиционный счет – в зависимости от выбранного способа инвестирования.
 2. Произвести покупку облигаций через брокера или торговую платформу/терминал.
 3. Хранить ценные бумаги в течение всего срока действия или периодически получать по ним выплаты (в зависимости от вида облигаций).

Досрочная продажа облигаций

Процедура продажи ценных бумаг займет минимум времени, если это понадобится. Нужно всего лишь направить соответствующее распоряжение брокеру либо совершить операцию самостоятельно. На скорости реализации облигаций будет сказываться выставленная цена и текущая ликвидность. Проблем с возвратом средств практически не возникает, поскольку пассивный доход привлекает многих инвесторов, и для получения максимальной прибыли они порой готовы заплатить даже больше номинальной стоимости.

Налогообложение дохода с облигаций

Всегда важно учитывать ставку НДФЛ для расчета реальной прибыли от покупки ценных бумаг. Согласно п.11 и 12 ст.226.1 НК РФ, а также ст.9 Закона РФ N2116-1 и п. 6.2 Инструкции N37, доход с разницы между покупкой и продажей для резидентов РФ облагается налогом в 15%. Для нерезидентов – 30% (п.3 ст.224 НК РФ). П. 25 ст.217 НК РФ освобождает от уплаты НДФЛ только доход с муниципальных бумаг и купонов ОФЗ. Он не распространяется на прибыль с разницы между ценой покупки-продажи (или погашения). Владеющие ОФЗ больше 3-х лет имеют право получить инвестиционный налоговый вычет. Напомним, что при покупке облигаций через открытый ИИС, инвестор также может получить налоговый вычет.

Самыми привлекательными считаются российские корпоративные и государственные облигации (ГКО или ОФЗ), поскольку доходы с них не облагаются налогом. Но только при условии, что ставка купона не превышает ключевой ставки ЦБ более чем на 5%. В противном случае придется платить налог в размере 35%. Правило действует для ценных бумаг, выпущенных с 1.01.2017 г. до 31.12.2020 г.

Брокерский счет для покупки ценных бумаг

Что выгоднее облигации или вклад?

Рассмотрим это на конкретном примере, который поможет упростить арифметические расчеты и сравнить инвестиции в ценные бумаги с банковским депозитом.

Облигации

Допустим, гражданин приобрел на бирже 20 облигаций, номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Поскольку в день покупки цена упала до 900 р. за штуку, он вложил всего 18 000 руб. Спустя 3 года, в момент погашения, он получит за них полную номинальную стоимость – 20 000 рублей.

Выходит, что выгодно покупать ценные бумаги, когда цена ниже номинальной, а затем хранить их до установленного срока (до даты выкупа). Дополнительно инвестор получит купонный доход. Особенно привлекательными будут среднесрочные и долгосрочные инвестиции.

К примеру, были приобретены облигации под 8% годовых. Соответственно, владельцу на протяжении трех лет ежегодно начислялось 80 руб. (от номинальной цены) на каждую облигацию. То есть, он каждый год получал по 1600 руб. В итоге за 3 года ему было начислено 4800 рублей чистой прибыли. С учетом 2 000 рублей разницы между реальной и номинальной стоимостью, держатель не просто вернул свои деньги, но и заработал 6800 рублей.

Однако здесь стоит заранее просчитывать возможные расходы:

 • на открытие счета;
 • комиссию за услуги брокеров (или временные затраты на самостоятельное исследование рынка);
 • налог с дохода в некоторых случаях.

Банковский вклад

При вложении той же суммы 18 000 руб. на банковский депозит под 8,06% годовых, человек спустя 3 года получит 4350 рублей. То есть на 2450 рублей меньше, чем итоговый заработок на облигациях под меньший процент. А если возьмем среднестатистическую ставку по банковским вкладам 6,5%, то прибыль будет еще меньше – 3510 рублей за 3 года.

Как видим, капиталовложения в облигации несомненно более выгодны. При правильном подходе они способны принести свыше 15% годовых прибыли. А учитывая, что наблюдается тенденция сокращения доходности банковских вкладов, облигации с фиксированной процентной ставкой станут «палочкой-выручалочкой» для многих, поскольку гарантируют не только отличный доход, но и стабильность. Главное – начисление процентов осуществляется регулярно, и их периодически можно забирать.

https://alma.kg/kg/109-russkaya-versiya/bonds.html
https://bankiros.ru/wiki/term/kak-kupit-obligacii-fizicheskomu-licu